Sprawdzanie statusu wniosków dowodowych złożonych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej

Aplikacja pozwala na sprawdzenie, na jakim etapie znajduje się realizacja wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Aby sprawdzić status sprawy:

  1. wpisz swój PESEL w polu "numer PESEL",
  2. wciśnij przycisk "sprawdź status".
Sprawdź status wniosku

Sprawdź status wniosku

Wprowadź numer PESEL złożony z 11 cyfr

SZANOWNI PAŃSTWO
Wszystkie wnioski o dowód osobisty złożone do 27.02.2015 ( na tzw. „stare dowody” ) są zrealizowane, a wyprodukowane dowody osobiste czekają na odbiór.

Stan realizacji „nowych dowodów” można sprawdzić na stronie:
https://obywatel.gov.pl/dowody-osobiste/sprawdz-czy-twoj-dowod-osobisty-jest-gotowy